Erilaiset tutkimukset ja selvitykset ovat olennainen osa Compatentin työtä. Niissä tutkitaan esimerkiksi minkälaisia patentteja tai patenttihakemuksia on toimijoilla, jotka ovat samalla tekniikan alalla kuin asiakas. Tarkoituksena voi olla välttää patentiloukkaus, jolloin on kyseessä valmistusestetutkimus, tai hyödyntää muiden toimijoiden patenttien antamaa tietoa omassa tuotekehityksessä.
Kilpailijaseuranta on myös tavanomainen selvitysmuoto. Siinä voidaan vahtia kilpailijan patenttihakemuksen käsittelyä valitussa maassa ja jos on tarpeen, pyritään löytämään ja saattamaan viranomaisen tietoon julkaisuja, joista patentin saanut keksintö ilmenee ja joiden perusteella yritetään estää patentin myöntäminen.

Koska patentti antaa suojan vain siinä maassa, jossa se on voimassa, ei mikään estä valmistamasta ja myymästä  muualla menestyksekkääksi osoittautunutta, patentoitua tuotetta  Suomessa kunhan vain varmistaa tutkimuksella sen, ettei kyseinen tuote ole millään tavalla suojattu Suomessa. 

Patenttia tai hyödyllisyysmallia haettaessa on syytä teettää aina uutuustutkimus ennen kuin ryhdytään patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksen kirjoittamiseen. Vaikka tutkimus maksaa, säästyy paljolta rahanmenolta, jos osoittautuu, että suojattavaksi aoittu keksintö on jo täysin tunnettu, jolloin hakemuksen tekemiseen ei ole syytä uhrata lanttiakaan, tai osoittautuu, että keksintö voi sittenkin olla suojattavissa mutta paljon suppeampana kuin alunperin ajateltiiin.