Hyviä puolia

Hyödyllisyysmalli, josta käytetään  myös kuvaavaa nimitystä "pikkupatentti", on suojamuoto keksinnölle, jolta ei vaadita niin suurta keksinnöllisyyden tasoa eli eroa tunnettuun tekniikkaan kuin isoveljeltä patentilta vaaditaan. Hyödyllisyysmallihakemus tutkitaan vain muotoseikkojen suhteen, mitään vertailua olemassa olevaan tunnettuun tekniikkaan ei tehdä. Tästä johtuu se, että hyödyllisyysmallisuojan saa melko nopeasti hakemuksen tekemisen jälkeen, aika on muutamia kuukausia. Nopea käsittely pitkään patentointiprosessiin verrattuna antaa haltijalleen nopeasti "kättä pitempää" eli rekisteröidyn hyödyllisyysmallin, jolla voi pitää kopiojat loitolla. Sellaisten tuotteiden suojana, joiden elinkaari on lyhyt, ehkä vain joitakin  vuosia, on hyödyllisyysmalli omiaan. 

 Huonoja puolia

Se, että hyödyllisyysmalli tutkitaan vain muotoseikkojen suhteen, on myös tämän suojan heikkous. Hyödyllisyysmallilain mukaan keksinnön tulee erota selvästi siitä, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivää. Koska hakemusta ei lainkaan tutkita tämän asian suhteen, ei hyödyllisyysmallin haltija voi tietää, kuinka "vahva" hänen oikeutensa on. Voi hyvin olla, että suojattu keksintö eroaa kyllä jonkin verran tunnetusta tekniikasta mutta ei kuitenkaan "selvästi" niin kuin laki edellyttää. Pahimmassa tapauksessa keksintö on jo aiemmin tunnettu, jolloin rekisteröity oikeus on tyhjän päällä. Hyödyllisyysmallilla ei voi suojata menetelmiä.

Muut maat

Hyvät ja huonot puolet pätevät myös, jos tuote suojataan hakemalla hyödyllisyysmallirekisteröinti muualla kuin Suomessa. Kaikissa maissa hyödyllisyysmallisuojaa ei ole olemassa mutta lähialueista sellainen on käytössä Venäjällä, Eestissä, Puolassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Unkarissa, Itävallassa ja Italiassa.

Compatent

On suositeltavaa käyttää alan ammattilaista hyödyllisyysmallihakemuksen tekemiseen. Näin varmistuu, että hakemus täyttää sille asetettavat muotovaatimukset ja ennen kaikkea suojan laajuuden määrittävä suojavaatimus on asianmukaisesti kirjoitettu. Ennakkotutkimuksen teettämien keksinnön uutuudesta on aina suositeltavaa.