Patenttitoimisto Compatent Oy tarjoaa asiakkaalleen, niin yrityksille kuin myös yksityisille ihmisille, eri tekniikan alojen (pois luettuna kemia ja biotekniikka) patentteihin, hyödyllisyysmalleihin ja malleihin liittyviä palveluja.

Me voimme: 

  • Arvioida, onko tuotekehityksenne tulos uusi ja riittävän keksinnöllinen teollisoikeussuojan saamiseksi
  • Määritellä, mikä olisi keksintönne paras suojamuoto ja sen rajat
  • Tehdä ja panna vireille patentti-, hyödyllisyysmalli- ja mallisuojahakemuksia ja viedä hakemukset viranomaisprosessien läpi Suomessa ja ulkomailla
  • Etsiä muiden patentteja ja rekisteröintejä ja neuvoa, loukkaako vai voisiko kehittelynne loukata muiden oikeuksia
  • Opastaa teollisoikeusasioissa ja auttaa teollisoikeuksien hankkimisessa, rekisteröinnissä ja oikeuksien ylläpidossa 

...ja kaiken tämän teemme sangen kohtuullisin kustannuksin!

                          

Patent Agency Compatent provides its foreign clients with comprehensive professional services relating to prosecution of patents and other related rights in Finland. 

We can: 

  • Prepare and submit applications for patents, utility models, and industrial designs, and guide the applications through the process in Finland and abroad
  • Disclose patents and registrations held by others, and advise on whether developments infringe or may infringe on the rights held by others
  • Advise on intellectual property, and help owners of IP register and maintain their property
  • Conduct various types of searches 

...and we can do all of this for very attractive prices!